Cung cấp máy bơm cho nhà máy dệt nhuộm

 • Kiểu: Bơm ly tâm trục ngang
 • Ứng dụng: Bơm nước nóng

Cung cấp máy bơm cho nhà máy hóa chất

 • Kiểu: Bơm ly tâm, dẫn động từ
 • Ứng dụng: Bơm hóa chất

Cung cấp và lắp đặt máy bơm cho nhà máy sản xuất ô tô

 • Kiểu: Bơm trục vít
 • Ứng dụng: Bơm bùn sơn

Nhà máy sản xuất sữa

 • Cung cấp và lắp đặt: máy bơm trục vít, máy ép, Silo.
 • Ứng dụng: Thu gom bùn

Nhà máy sản xuất dầu điều

 • Cung cấp và lắp đặt: máy bơm ly tâm, thiết bị van, lọc ý, bồn.
 • Ứng dụng: Hệ thống bơm dầu điều

Nhà máy hóa chất

 • Cung cấp và lắp đặt: máy bơm màng, thiết bị van, lọc ý, bồn.
 • Ứng dụng: Hệ thống hóa chất

Nhà máy sản xuất sữa

 • Cung cấp và lắp đặt : Máy bơm chìm
 • Ứng dụng: Xử lý nước thải

Hệ thống lọc UF/ RO

 • Địa điểm: Đà Lạt
 • Dự án: Xử lí nước uống UF 250 lít/giờ

Cung cấp máy bơm cho nhà máy dệt nhuộm

 • Kiểu: Bơm ly tâm trục ngang
 • Ứng dụng: Bơm nước nóng

Cung cấp máy bơm cho nhà máy hóa chất

 • Kiểu: Bơm ly tâm, dẫn động từ
 • Ứng dụng: Bơm hóa chất

Cung cấp và lắp đặt máy bơm cho nhà máy sản xuất ô tô

 • Kiểu: Bơm trục vít
 • Ứng dụng: Bơm bùn sơn

Nhà máy sản xuất sữa

 • Cung cấp và lắp đặt: máy bơm trục vít, máy ép, Silo.
 • Ứng dụng: Thu gom bùn

Nhà máy sản xuất dầu điều

 • Cung cấp và lắp đặt: máy bơm ly tâm, thiết bị van, lọc ý, bồn.
 • Ứng dụng: Hệ thống bơm dầu điều

Nhà máy hóa chất

 • Cung cấp và lắp đặt: máy bơm màng, thiết bị van, lọc ý, bồn.
 • Ứng dụng: Hệ thống hóa chất

Nhà máy sản xuất sữa

 • Cung cấp và lắp đặt : Máy bơm chìm
 • Ứng dụng: Xử lý nước thải

Hệ thống lọc UF/ RO

 • Địa điểm: Đà Lạt
 • Dự án: Xử lí nước uống UF 250 lít/giờ

Tin tức & thông báo